Skatteoppkrever

Publisert . Sist endret . i kategorien Service, utvikling og teknisk

Skatteoppkreveren i Mandal og Marnardal er samordnet til ett skatteoppkreverkontor. SKATTEOPPKREVER I MANDAL/MARNARDAL

Besøksadresse: Rådhuset, Ytre Sandgata 25a, MANDAL.  Postadresse: Postboks 905, 4509 MANDAL, Mailadresse:

Tlf. 38 27 30 00

Service, utvikling og teknisk

Publisert . Sist endret . i kategorien Service, utvikling og teknisk

Service, utvikling og teknisk enhet består av avdelingene service, forvaltning og eiendomsdrift.

Enhetsleder  er Sonja Svardal

Service består av: 

 • Post/arkiv
 • Sentralbord
 • Informasjon
 • Politisk sekretariat
 • Økonomi
 • Lønn
 • Personal/HMS/IK

 Avdelingsleder er Kristin Lauvdal

 

Forvaltning har ansvar for: 

 • Plan
 • Kart
 • Jordbruk
 • Skogbruk
 • Byggesaksbehandling

 Avdelingsleder er Øyvind Jorstad

 

Eiendomsdrift har ansvar for: 

 • renovasjon
 • kommunale veier
 • tilskudd private veger
 • avløp
 • vannforsyning
 • drift av kommunens eiendomsmasse

 Avdelingsleder er Finn Andersen

 

Forsikringsordning