Skatteoppkrever

Publisert . Sist endret . i kategorien Service, utvikling og teknisk

Skatteoppkreveren i Mandal og Marnardal er samordnet til ett skatteoppkreverkontor. SKATTEOPPKREVER I MANDAL/MARNARDAL

Besøksadresse: Rådhuset, Ytre Sandgata 25a, MANDAL.  Postadresse: Postboks 905, 4509 MANDAL, Mailadresse:

Tlf. 38 27 30 00

Service, utvikling og teknisk

Publisert . Sist endret . i kategorien Service, utvikling og teknisk

Service, utvikling og teknisk enhet består av avdelingene service, forvaltning og eiendomsdrift.

Enhetsleder  for service og eiendomsdrift er Sonja Svardal, enhetsleder for forvaltning er Hans Stusvik.

Service består av: 

 • Post/arkiv
 • Sentralbord
 • Informasjon
 • Politisk sekretariat
 • Økonomi
 • Lønn
 • Personal/HMS/IK

 Avdelingsleder er Kristin Lauvdal

 

Forvaltning har ansvar for: 

 • Plan
 • Kart
 • Jordbruk
 • Skogbruk
 • Byggesaksbehandling

 Avdelingsleder er Øyvind Jorstad

 

Eiendomsdrift har ansvar for: 

 • renovasjon
 • kommunale veier
 • tilskudd private veger
 • avløp
 • vannforsyning
 • drift av kommunens eiendomsmasse

 Avdelingsleder er Finn Andersen

 

Forsikringsordning