Oppvekstsenteret består av:

· Laudal Skole

· Laudal SFO

· Laudal barnehage

- Bjelland skole

- Bjelland SFO

- Bjelland barnehage

Trine Ruud er konstituert enhetsleder.

Laudal skole og Bjelland skole har sine egen side på den nasjonale portalen "Min Skole" - der kan du finne mer informasjon om skolerute, FAU, elevråd osv., samt reportasjer om hva de holder på med slags aktiviteter på skolen. Klikk på oppvekstsenteret under for å gå dit.

Bjelland og Laudal oppvekstsenter                                                                                                                                              

 

 


Laudal barnehage

Styrer: Trine Ruud tlf. 38289239

Lille Måltrost tlf. 95242686
Fossekallen tlf. 94842960
Naturbarnehage tlf. 99152652


Laudal skole 1. - 7. klasse

Enhetsleder Trine Ruud tlf 900 81 752
Sekretær Anna Eikeland tlf. 38289215

Arbeidsrom 1. til 4. trinn tlf. 94837925
Arbeidsrom 5. til 7. trinn tlf. 94844274
SFO tlf. 94502485

 


Svømmehall

Laudal skole inneholder kommunens svømmehall. Hallen har ikke offentlig bading, men er åpen i vinterhalvåret for bading for skolen, kommuneansatte og lag og foreninger. Du kan se oversikten over badetider ved å klikke her. 

 


Bjelland barnehage

Styrer: Marina Grimestad tlf. 99327501

Uteavdelingen Knøttene tlf. 94515957 Trollungene tlf. 91599382


Bjelland skole

Enhetsleder Trine Ruud tlf. 900 81 752

Sekretær Anna Eikeland tlf. 38289215

Arbeidsrom tlf.48213797

Forsikringsordning