Oppvekst og kultur organiserer skoler, SFO og barnehager i Marnardal, og har også ansvar for bibliotek, museum, ungdomsklubb og kulturskole. Under Oppvekst og kultur sorterer også voksenopplæring, samt de interkommunale samarbeidsorganene PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og Pedagogisk Senter (PS).

Oppvekst og kultur består av følgende enheter:

 


rune bruskelandLeder for område oppvekst og kultur er kommunalsjef Rune Bruskeland.

Adresse: Rådhuset, 4534 Marnardal

E-post:

Tel: 414 73 944 

 

De enkelte skolene har egne nettsider under den nasjonale portalen "Min Skole". Her finner man reportasjer fra aktiviteter på skolene, og også viktig informasjon som skolerute, planer, ordensregler, oversikt over FAU og elevråd, og så videre. Klikk på bildet av den enkelte skole under for å gå til den aktuelle skolens egen side.

ysleb oppvekstsenter logo

laudaloppvekstsenter

Bjelland oppvekstsenter

 

Forsikringsordning