Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper (IKS).

IkavaDeltakere er: Vest-Agder fylkeskommune og kommunene Audnedal, Vennesla, Kristiansand, Songdalen, Søgne, Marnardal, Mandal, Åseral, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund.

IKAVA holder til på besøksadresse Märthasvei 1 i Kristiansand.

Arkivsjef: Kjetil Reithaug

For mer informasjon: www.ikava.no

Forsikringsordning