flir logoFriluftsrådet for Lindesnesregionen (tidligere Friluftsrådet REGION MANDAL) er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, og Åseral, opprettet i samsvar med § 27 i kommuneloven.

Friluftsrådet legger til rette for opplevelser innen friluftslivet. Dette gjør vi blant annet gjennom opparbeiding og merking av turløyper, bygging av dagsturhytter, turarrangemeter og andre aktiviteter. Friluftsrådet har også utarbeidet turkart og turbok, med mange flotte beskrivelser av ulike turmål i regionen. Videre er vi en støttespiller for lokale lag og foreninger og bidrar med driftsstøtte til løypekjøring og annet vedlikehold av turløyper eller anlegg for friluftslivet.

FLiR, tidligere FREM, har kontor på rådhuset i Åseral, adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral.

Daglig leder er Aina Bjørndal.

E-post:

Telefon: 38 28 58 66/901 96 511

 

Mer informasjon om FLiR finner man på deres hjemmesider:  www.iflir.no

eller på deres Facebookside (klikk her).

Forsikringsordning