Brannvesen SørBrannvesenet Sør IKS er et interkommunalt selskap som omfatter brannvesenet i 9 kommuner i Vest Agder fylke:

Audnedal - Farsund - Hægebostad - Kvinesdal - Lindesnes - Lyngdal - Mandal - Marnardal - Åseral

Samarbeidet innen IUA (akutt forurensning) omfatter i tillegg også 2 andre kommuner:

Flekkefjord - Sirdal.

Brannvesenet Sør holder til på besøksadresse Sorenskriver Friedrichsens gate i Mandal

Brannsjef: Jon Inge Aasen

Klikk på logoen for mer informasjon om Brannvesen Sør.

Forsikringsordning