Leder for enheten: Jan Terje Einarsmo

Beliggenhet: Marnaveien 33, 3.etg, Mandal

Marnardal kommune har etablert felles barneverntjeneste under navnet Barnevern Sør. Dette er et samarbeid mellom kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral.

Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Mandal kommune som vertskommune.

Mer informasjon om kontoret fås ved henvendelse til Barnevern Sør kontorer i Mandal, tredje etasje i Amfisenteret i Øvrebyen.

pdf 10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet (292 KB)

pdf 10 spørsmål og svar KRÅD (30 KB)

Forsikringsordning