Informasjon om psykisk helsearbeid

Publisert . Sist endret . i kategorien Psykisk helse

Informasjon om psykisk helsearbeid i Marnardal Kommune

Informasjon angående psykisk helsearbeid for barn og unge i Marnardal

Mål: god psykisk helse for barn og unge i Marnardal

 

HVA består hjelpetilbudet av?

 • Hjelp til å identifisere barn og unge med behov for oppfølging så tidlig som mulig
 • Finne frem til og iverksette tiltak så tidlig som mulig
 • Bidra til helhetlig vurdering omkring barn og unge en er bekymret for
 • Samordne tiltak ved hjelp av Individuell plan

Det er tett samarbeid med Psykisk helse, barnehager, skoler, barnevern, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), Avdeling for psykisk helse for barn og unge (ABUP). Se egen brosjyre om Marnardal helsestasjon.

HVOR henvende seg?

 • Helsestasjon på Heddeland. Åpningstid: man-fred kl. 8-15.
 • Skolehelsetjenesten hver tirsdag på Bjelland – Laudal – Øyslebø, og hver mandag og onsdag på Marnar ungdomsskole.

HVEM er de ansatte?

 • Ledende helsesøster Anne Bjørnevåg tlf. 990 36 980
 • Helsesøster Kari Glesne Ugland (ikke onsd.) tlf. 489 99 593
 • Sekretær Gudrun Røssehaug (tors.) tlf. 38 28 92 08
 • Helsestasjons- og skolelege Stian Lindland
 • Fysioterapeut Anne G. Walvick, tlf. 970 81 196 (1. tordsdag i måneden)

 

Informasjon angående psykisk helse for voksne i Marnardal


Mål: å legge til rette for at flest mulig kan øke sin selvstendighet og mestre eget liv

HVA består hjelpetilbudet av?

 • Psykisk helse har fokus på at tjenestetilbudet skal være mest mulig helhetlig og tilpasset den enkelte med stor grad av brukermedvirkning.
 • Individuelle samtaler, hjemme eller på kontoret
 • Hjelp til å håndtere ulike vanskelige livssituasjoner
 • Oppfølging i forhold til angst, depresjon og andre lidelser
 • Arbeid gjennom ansvarsgrupper
 • Hjelp til Individuell plan ved behov for langvarige og koordinerte tjenester
 • Hjelp til å få i stand aktivitetstilbud, for eksempel aktivitet gjennomFrisklivssentralen, eller andre individuelt tilpassede tilbud
 • Undervisning, veiledning
 • Samarbeid med pårørende, spesialisthelsetjenesten, fastleger, skoler, barnehager, barnevern, NAV, helsestasjon og andre.

HVEM kan henvende seg?

 • Brukeren selv
 • Pårørende, eller andre som bryr seg, etter å ha innhentet brukerens samtykke
 • Andre instanser: sykehus, leger, hjemmetjenesten, NAV, helsestasjon, barnevern, skole, barnehager og andre

HVEM er de ansatte i psykisk helse:

           Nina Foss Dalene, vernepleier med vid.utd. i psykisk helsearbeid og rus og avhengighetsproblematikk tlf. 913 86 027

           Randi Birkeland, sykepleier med vid.utd. i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi tlf. 975 10 051

 

HVOR henvende seg:
Psykisk helse, kontor 1. etg. Rådhuset 

Åpningstider: Alle virkedager kl. 08-15
Andre tidspunkt kan avtales.

Skriftlig henvisning adresseres til:
Marnardal kommune
Folkehelseenheten
Rådhuset
4534 Marnardal.
Tlf: 38 28 90 00

Ved behov for øyeblikkelig hjelp:
På dagtid, ring fastlegen.
På kveld/natt/helg/høytid, ring Mandal legevakt, tlf. 116117

NB: Mandal legevakt, tlf. 116117, Marnardal legesenter, tlf. 38 28 82 20

Forsikringsordning