Marnardal omsorgssenter

Publisert . Sist endret . i kategorien Marnardal omsorgssenter

Marnardal omsorgssenter består av:

Institusjonsplasser, korttidsplasser, omsorgshybler, omsorgsleiligheter, hjemmetjeneste, hjelpemiddelkoordinator


Tilsynslege 1 dag pr uke (tirsdag)

Enhetsleder er Unn-Christin Melby  tlf. 91354914

Avdelingsleder institusjon er Asborg Svindland tlf. 97166324

Avdelingsleder hjemtjeneste er Helene Grimestad Hageland tlf. 91703123


TLF: 38 28 94 00 – Institusjonsavdeling

TLF: 38 28 94 08 - Hjemmetjeneste

TLF: 38 28 94 02 - Hjelpemiddelkoordinator

Forsikringsordning