Fakta og tall

Publisert . Sist endret . i kategorien Fakta og tall

ssb

 Tall og fakta om Marnardal kan man finne flere steder. Under finner du lenker til noen steder med informasjon om kommunen.

Statistisk Sentralbyrå - her finner du blant annet kart som viser bosetting, framskriving av befolkningsveksten basert på middels vekst, befolkningsutviklingen fra 1997 til 2010, befolkningsstruktur, kommuneøkonomi m.m.

Wikipedia - her finner du informasjon om kommunens tusenårssted, historie, natur, geografi og kommunikasjoner. 

Store norske leksikon - her finner du informasjon om natur, bosetning, næringsliv, samferdsel, m.m.

Forsikringsordning