Velkommen som fisker i Marnardal

Det er svært gode fiskemuligheter i Marnardal. Kommunen har totalt 460 vann, og 35 vann er kalket. En stor del av vannene har kun bestander av ørret, men i enkelte vann finnes også abbor. 

Kommunen har avtale med grunneierne om fritt fiske for allmennheten i en rekke vann - disse er merket i grønn farge på kartet under. Her kan alle fiske gratis med stang fra land, og mange steder kan man også fiske med båt dersom man spør.

I vannene som er merket med rød farge er det krav om fiskekort, som kan kjøpes på hos grunneier eller på nærmeste bensinstasjon/butikk. Se også listen over kontaktpersoner i kartet under. 

Kartet kan lastes ned i stor størrelse ved å klikke her eller ved å klikke på kartet.

fiskekart 10

Laksefiske i Mandalselva og sideelver til Mandalselva krever fiskekort. 

 

Klikk her for å gå til siden til Marnar Laksesenter, der man kan lese mer om laksefisket i sesongen i sone 3 og 4, som strekker seg fra Øyslebø til Bjelland, det vil si mesteparten av Marnardal.

 

Forsikringsordning