Varsling

Publisert . Sist endret . i kategorien Min side

Som innbygger, leverandør eller ansatt i Marnardal kommune har du rett til å varsle om kritikkverdige forhold kommunens ansatte er ansvarlige for. Du kan varsle direkte til eksternt varslingsmottak via elektronisk skjema, telefon eller post.
Marnardal kommune legger vekt på at alle ansatte utfører sitt arbeid i tråd med etiske verdier, lover og regler som gjelder i samfunnet. Dersom det forekommer brudd ønsker vi å få kunnskap om dette slik at vi kan rette opp det som er kritikkverdig. Eksempler på kritikkverdige forhold er bl.a. korrupsjon eller andre former for økonomiske misligheter, mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme. Du kan også varsle om du ikke bor i kommunen, men allikevel har informasjon om slike kritikkverdige forhold du mener kommunen bør kjenne til.

Du kan varsle til vårt eksterne varslingsmottak Kommunerevisjonen Vest Vest-Agder IKS via en av følgende kanaler:

Telefon: Ring 47 25 47 20.

Post: Send brev til Kommunerevisjonen Vest Vest-Agder IKS, Postboks 13, 4401 FLEKKEFJORD.

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt eller ikke. Dette må du gi beskjed om når du varsler.

 

Forsikringsordning