Regionplan Agder

Publisert . Sist endret . i kategorien Overordnede planer

Regionplan Agder 2020 er en prioritering av viktige mål for landsdelen. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt denne første felles planen for regionen. Gjennom samhandling og fellesskap er det større mulighet for å nå felles mål.

Regionplan Lindesnes

Publisert . Sist endret . i kategorien Overordnede planer

De fem kommunene i Lindesnesregionen har utviklet et godt og målbevisst samarbeid de senere årene. Når den første fylkesdelplanen for regionen nå er blitt vedtatt av fylkestinget i desember 2009, markerer dette en ny milepæl for samarbeidet.

Forsikringsordning