Ordførerens hjørne september 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Ordførerens blogg

Da har hverdagen antagelig innhentet de fleste etter en sommer der været absolutt ikke har vært av det beste! For de som driver landbruk har sommeren vært en betydelig utfordring, og i skrivende stund i slutten av august har veldig mange enda ikke fått tatt andreslåtten.

 

Kommunereform
Som de fleste sikkert har fått med seg vedtok Stortinget i juni at Mandal, Marnardal og Lindesnes skal slås sammen og i felleskap bygge en helt ny kommune. Navnet på kommunen skal være Lindesnes, og hovedadministrasjonen skal være i Mandal. Det er samtidig i intensjonsavtalen, som alle tre kommunestyrer enstemmig har vedtatt, slått fast at det i fremtiden skal være kompetansearbeidsplasser i alle dagen rådhus. Fellesnemda bestående av fem fra hver kommune er godt i gang med arbeidet. Fra Marnardal er det formannskapet som er oppnevnt som våre representanter her. Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, leder fellesnemda og undertegnede er nestleder. Det nye kommunestyret skal bestå av 39 representanter.

Det er en formidabel jobb som skal gjøres frem mot sammenslåingstidspunktet 1/1 2020. Den inngått intensjonsavtalen beskriver de overordnede mål for den nye kommunen der effektivitet, lokal identitet og framtidsansvar skal være sentrale kjennetegn. Det aller første som nå må på plass er visjonene og overordnede strukturer for den nye kommunen, både administrativt og politisk. Alle ansatte har fått en jobbgaranti og er dermed sikret arbeid i fremtidige Lindesnes kommune. Jeg får stadig spørsmål om hva som da er vitsen dersom vi skal beholde alle ansatte som i dag. Vi vet at ganske mange vil gå av med pensjon i tidsrommet frem mot sammenslåingen og de første år etter. Derfor vil naturlig avgang gjøre at den nye kommunen etter hvert vil få redusert antall ansatte. Vi vet også at det vil være behov for en god del ekstra ansatte de første årene etter 2020 da mye omstillingsarbeid ikke vil være avklart og gjennomført før sammenslåingen.

Rådmannen i Marnardal, Hans Stusvik, er midlertidig ansatt som prosjektleder frem til 1/4 2018, og Kjell Rune Olsen er konstituert rådmann i samme tidsrom. Fellesnemda har igangsatt en ansettelsesprosess av prosjektleder og stillingen lyses ut eksternt. Den som blir ansatt vil også bli rådmannen i den nye kommunen. Etter fremdriftsplanen vil ny prosjektleder/rådmann være ansatt i god tid før jul. En del ledere i dagens kommuner er frikjøpt 40 % av nye Lindesnes for å være med å bygge den helt nye kommunen, og det vil i tiden fremover bli opprettet mange arbeidsgrupper innenfor de forskjellige fagområdene.

Fellesnemda skal også bli informert om investeringsplanene til den enkelte kommune for å sikre at det ikke gjøres feilinvesteringer de neste årene. Det er viktig at vi allerede nå investerer med tanke på å ivareta helheten i den nye kommunen. En veldig viktig prosess fremover blir også å bygge felles kultur. Etter min oppfatning er alle politikerne i dagens tre kommuner veldig bevisste på at vi skal bygge en ny kommune som skal ivareta hele den nye kommunen på en god måte.

Mobilutbygging/fiber
Rett før ferien ble den siste mobilsenderen i mobilprosjektet satt i drift. Denne dekker øvre del av Bjelland og veistrekningen mot Sveindal. Nå håper og tror jeg at de aller fleste har fått brukbar dekning. I løpet av året vil også alle mobilsenderne bli oppgradert til 4G, og det vil sannsynligvis gi enda litt bedre dekning da 4G bruker litt lavere frekvens, og da når signalene lengre. Fiberprosjektet går sin gang og det graves og henges opp kabler over store deler av kommunen. I ett par områder har innbyggerne reservert seg mot å gjøre dugnad, og konsekvensen av dette kan bli at disse områdene blir satt på vent og skyves bak i køen av prosjekter. Det ligger en forutsetning i avtalen at hver enkelt husstand kan bli pålagt inntil 100 m graving på dugnad i tillegg til på egen tomt. Det er også fullt mulig å sette bort denne gravingen, men da må dette betales av de som skal koble seg til. Etter det jeg erfarer har dugnaden gått veldig greit de fleste steder og faktisk blitt en liten sosial sammenkomst! I prosjektet jeg selv tilhører stilte det fire gravemaskiner, traktorer og rundt 20 personer på dugnad ei helg og da var det meste gjort! Jeg viser ellers til egen informasjon fra Altifiber.

Næringsutvikling
Det er jevnlig nyetableringer og utvikling av eksisterende bedrifter på Heddeland næringsområde. Kommunen har ervervet nye områder her og er i prosess med utviding av område for å sikre å ha tilgjengelige tomter når noen ønsker å etablere seg. Det arbeides også godt i selskapet Bjelland Næringsutvikling for utvikling av Kvimoen Næringsområde. Kommunen har nå kjøpt den sørlige halvdelen av området fra Opplysningsvesenets Fond. Tidligere har dette området vært festetomter.

Ordføreren ønsker alle en flott høst!

Med vennlig hilsen Helge

Forsikringsordning