Innbyggerinitiativ

Publisert . Sist endret . i kategorien Innbyggerinitiativ

Marnardals innbyggere har rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Med et tilstrekkelig antall underskrifter kan du stille krav til å få din sak behandlet i kommunestyret.

Det er i loven satt visse minimumsvilkår for at det skal oppstå en plikt for kommunestyret eller fylkestinget til å behandle forslaget. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.

For at det skal bli enklere å fremme forslag, har Marnardal kommune innført ordning med elektronisk innbyggerinitiativ - e-initiativ. E-initiativ gir deg ikke bare muligheten til å fremme din sak, men du kan også samle underskrifter til saken elektronisk. 

E-initiativ gjøres enklest fra nettstedet minsak.no. Klikk på ikonet under for å gå til Marnardals side på minsak.no.

minsak.no logo

 Klikk her for å lese veilederen fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om Innbyggerinitiativ.

 Klikk her for å lese retningslinjene for inbyggerinitiativ (Lovdata)

Forsikringsordning