Informasjon om KLP, pensjon og medlemsfordeler

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

Fordi du har en jobb som gir deg pensjon i KLP, har du ikke bare en av de beste pensjonsordningene i landet. Du får også flere fordeler du kan benytte deg av allerede i dag. Bruk ett minutt på å få oversikt over hvilke fordeler som følger med jobben din.

Sjekk pensjonen din og de andre fordelene dine her

Brukerundersøkelse fra DDV Drift

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

Ti måneder etter oppstart sendte vi i DDV Drift ut en undersøkelse til alle våre brukere. Dette var for å finne ut hvor fornøyde dere er med oss, i tillegg til å kartlegge områder hvor vi kan forbedre oss. Vi har fått over 2000 svar - tusen takk til alle som har bidratt med sin tilbakemelding!

Allmøte om Nye Lindesnes

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

Rådmennene i Lindesnes, Mandal og Marnardal inviterer til Allmøte om «Nye Lindesnes»

Et møte for informasjon, spørsmål og dialog med ansatte i Lindesnes-, Mandal- og Marnardal kommune!

Plakat

Avhending av brukt IKT-utstyr

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

DDV har inngått en avtale på vegne av alle DDV-kommunene om avhending av brukt datautstyr. Det er ingen kostnader for DDV-kommunene forbundet med ordningen. Hovedhensikten med ordningen er å få en sikker og miljømessig god løsning. Vi håper alle ønsker ordningen velkommen, og at alle vil bruke den aktivt.

Forsikringsordning

Søk i nettstedet intranett