Fiberutbygging

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

Generelt er prosjektene p.t. 3-4 måneder forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Dette skyldes delvis forsinkelser på grunn av problemer med tillatelser fra Jernbaneverket, men også innkjøringstid og dimensjonering av entreprenørressursene som benyttes på prosjektene. Kapasiteten og framdriften i høst mener vi har vært god, og vi regner derfor med at leveringspresisjonen i 2017 skal være bedre enn den har vært i 2016.

 

Vi ser at informasjonen til de som har bestilt har vært noe mangelfull. Dette gjør vi nå noe med, og vil sørge for utsending av brev i henhold til det som står omtalt for hvert prosjekt nedenfor. I tillegg ser vi at det for enkelte kunder er behov for mer omfattende avklaringer rundt valg av løsning, før bygging og oppkobling kan foretas. Tidsintervallet fra oppkoblingsperioden til lukking av prosjektene er derfor økt i den reviderte framdriftsplanen.

Kommentarer til de enkelte prosjektene:

550 Laudal/Mjåland. Prosjektet er ferdig. Sluttrapport oversendes innen uke 50.

551 Høye/Brendebakke.

Skjævesland og Brendebakke. Ferdig bygd sommer 2016. De fleste kundene er koblet opp.

Det meste på anlegget er nå ferdig bygd og klart til oppkobling. Det er to vesentlige unntak som hindrer ferdigstillelse. Vi har fortsatt ikke mottatt tillatelse til kryssing av jernbanen ved undergangen på Fossestøl. Alt som skal kobles øst for denne undergangen må vente på at tillatelsene er på plass og arbeidet kan utføres. På Usland har vi en diskusjon med grunneierne vedrørende framføring, og ferdigstilling der venter på omforent løsning. Ellers gjenstår også bygging til noen få husstander på enden av trasè, blant annet Åsan.

Vi vil nå sende ut brev om klar til oppkobling til alle kunder på dette prosjektet, med unntak av unntakene som er nevnt i avsnittet ovenfor. Kundene som er avhengig av at vi får tillatelse til kryssing av jernbanesporet vil få brev om at ferdigstillelse og oppkobling er satt på vent inntil tillatelsen foreligger.

552 Bjelland/Tønnesland

Prosjektet er ferdig bygd, og brev om klar til oppkobling sendes ut i uke 49. De første kundene på Bjelland kobles opp i uke 50.

553 Tisland.

Det ligger an til at de fleste kundene på dette prosjektet blir klare til oppkobling i januar. Prosjektet er ferdig bygd slik at fiberarbeidet kan starte, med 2 unntak.

Det mangler ca 30 meter graving ved kryssing av bro over til Sveinall. Tillatelsen fra vegvesenet forutsetter at vi ikke graver i nærheten av broa så lengde det er frost. Gravingen og ferdigstillelse av nettet her vil bli foretatt så snart været tillater det.

Graving videre fra kryss ved Tisland til Birketveit og Birkeland mangler. Dette arbeidet vil bli utført til våren.

Brev om klar til oppkobling sendes ut til alle, unntatt Birketveit og Birkeland, så snart vi kan knytte sammen nettet på Sveinall.

554 Eikså

Alle tillatelser er på plass.

Strekking av kabler starter førstkommende mandag (5. desember)

Sjøkabel legges så snart det er en mildværsperiode uten is på vannet.

555 Øyselbø

Dette prosjektet fikk ikke nok bestillinger. Det er likevel besluttet utbygget og fiberarbeid er bestilt. Brev med melding om oppstart utbygging sendes ut rundt årsskiftet.

556 Heddeland, 557 Gangså/Manneråk, 558 Kaddan og 559 Haraldstad

Salgsmål nådd. Brev om besluttet utbygging sendes ut i uke 49.

560 Hesså/Kleveland

Salgsstart med invitasjon til salgsmøte primo januar.

561 Fuglestveit/Bue

Salgsstart med invitasjon til salgsmøte januar/februar.

  pdf Oppdatert framdriftsplan basert på status per utgangen av november (13 KB)

Forsikringsordning