Fiberutbygging i Marnardal

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

Oppstartsmøte ble avholdt på rådhuset 20. august 2015. På møtet deltok representanter fra firmaet Altifiber as som har fått kontrakten med utbyggingen, samt grendekontaktene i kommunen.

 

Fremdriftsplan og kart over prosjektene er vedlagt som egne filer og inneholder opplysninger om når det enkelte prosjektet får oppstart. Ring eller send mail til grendekontakten eller Cato Christensen, som er selger for ditt område og oppgi om du er interessert, eller hvis det er noe du lurer på, (telefon og mailadresser oppgitt nedenfor).

Det er viktig at flest mulig benytter denne unike muligheten til å få bygd ut hele kommunen. Hvert prosjekt må ha mer enn 70 % oppslutning fra de fastboende for at område skal bygges ut. Oppnås det lavere oppslutning enn 70 % vil prosjektet bli lagt på bunnen av lista og får således en ny mulighet for utbygging senere, hvis oppslutningen øker.

I starten av salgsperioden for hvert prosjekt vil beboerne bli kalt inn til møte. Dette møtet blir ledet av Cato Christensen som har ansvar for salg av Altiboks produktene. I tillegg vil også grendekontakten ha en sentral rolle, blant annet med å informere flest mulig om fordeler og muligheter, og tilstrebe best mulig oversikt over innbyggerne i sitt område.

Når et prosjekt har oppnådd over 70 % bestillinger starter en detaljplanleggingsperiode som går ut på å finne optimal fibertrase, samtale med grunneiere og legge opp arbeidet på en rasjonell måte. Deretter kommer selve utbyggingen. Noen steder er det naturlig å benytte luftstrekk mens andre steder er det behov for å grave grøfter. Dette vil anleggsleder Arne Larsson vurdere nøye i hvert prosjekt.

I prosjekter som blir utbygd vil fiberkabelen bli lagt til eiendomsgrensa, eller i tilfeller ved luftstrekk, til husvegg. Det er satt en maksavstand på 40 meter som abonnent må grave frem til eget hus.

Som kjent har Marnardal kommune bevilget 10 mill. til denne utbyggingen, og kommunen har også fått ca. 1 mill. i støtte fra post- og teletilsynet.

For at prosjektene skal realiseres kan det nødvendig med noe dugnad fra den enkelte. Eventuell dugnad vil bli lagt opp sammen med anleggsleder og en bestreber å få til dette på en fornuftig måte, og ingen vil eventuellt måtte bidra med mer graving enn 100 meter pr. abonnent. Husk at det kreves ikke noe anleggsbidrag av den enkelte abonnent, kun kostnader i forbindelse med etablering av Altiboks (tv, internett, telefoni), evt. andre produkter fra Altifiber. Så vi håper på positiv innstilling til litt dugnad.

Følgende personer fra Altifiber as vil være involvert i prosjektene:

Daglig leder:   Toralf Nyheim,      mail:

,      tlf.: 951 52 533

Salgsleder:      Cato Christensen, mail:

,    tlf.: 454 06 029

Anleggsleder: Arne Larsson,        mail:

tlf.: 469 83 998

Følgende personer vil fungere som grendekontakt i de ulike prosjektene:

Nr

Prosjekt

Grendekontakter

Mobilnr

Mail

1

Bjelland/Tønnesland

Svein Terje Rosseland

952 98 267

1

Bjelland/Tønnesland

Ånen Trygsland

915 53 071

2

Høye/Brendebakke

Tor Odd Fidjestøl

930 88 871

3

Tisland

Anstein Dønnestad

476 28 868

anstein.donnestad@marnardal.

       

kommune.no

4

Eikså

John Øyslebø

916 32 264

 

 

5

Kaddan

Rune Sandåker

412 300 37

6

Haraldstad

Terje Bruskeland

908 51 797

7

Gangså/Manneråk

Finn Grimestad

951 11 163

8

Øyslebø

Lars Berg Holtan

971 13 799

9

Hesså/Kleveland

Tor Arve Monan

918 30 058

10

Laudal/Mjåland

Knut Tisland

909 69 970

11

Fuglestveit/Bue

Hans Svindland

480 27 359

12

Heddeland

Øyvind Andersen

913 60 449

         

pdf Kart over prosjektene fiberutbygging (2.17 MB)

spreadsheet Fremdriftsplan fiberutbygging (32 KB)

Forsikringsordning