Vannprøver av privat drikkevannskilde

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

Brønneier har selv ansvar for ettersyn, vedlikehold og utbedring av private brønner etc. Dersom du ønsker å få undersøkt vannkvaliteten i brønnen kan du ta kontakt med et av analyselaboratoriene.

F.eks Eurofins avd. Kristiansand. Marnardal kommune kan levere din vannprøve sammen med kommunens prøver hver andre torsdag i måneden. Dette bør avtales noen dager i forveien. Du betaler selv for analysekostnader. Vannprøven må tas i steril prøveembalasje som du kan få utlevert hos  Marnardal kommune (kontaktperson Gunnar Tisland) eller fra Eurofins. Merk at kjemiske analyser (f.eks oljesøl) må leveres i glassflaske. Analyseskjema må også fylles ut. Prøven må tas senest kvelden før innlevering til laboratoriet og oppbevares kjølig fram til levering på laboratoriet.

Tilsvarende kan det også leveres badevannsprøver. En benytter da eget bestillingsskjema.

Kontaktinfo
Eurofins avd. Kristiansand
Ægirsvei 10
4632 Kristiansand
Tel. 94 50 42 77
Prøvemottak åpent: Man - Fre kl. 0800 -1500

Forsikringsordning