Stilling ledig i avd. for psykisk helse og rus

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

100% fast stilling fra 01.06.17.

Avdeling psykisk helse og rus er organisert i enheten Helse og omsorg. Avdelingen er lokalisert på rådhuset i Marnardal kommune. Psykisk helse og rus yter tjenester til voksne, og formålet med den kommunale helsetjenesten er å bistå enkeltmennesket både innen habilitering og rehabilitering knyttet til psykisk helse og/eller rusproblematikk. Avdelingen er i spennende utvikling, og har fokus på tverrfaglig samarbeid. Det er etablert et strukturert samarbeid med blant annet fastleger, Nav, folkehelseenhet og spesialisthelsetjeneste o.l

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier/vernepleier/sosionom, med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Relevant erfaring kan kompensere for videreutdanningskravet

 • Ønskelig med relevant tilleggsutdanning og/eller erfaring innen arbeid med rusproblematikk

 • Behersker norsk språk og kan gjøre deg forstått både muntlig og skriftlig

 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

 • Førerkort kl. B, og må kunne disponere egen bil

 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging og oppfølging av enkeltpersoner med utfordringer knyttet til psykiske lidelser og/eller rusproblematikk, og deres pårørende

 • Delta i ansvarsgrupper, og utarbeidelse av individuelle planer

 • Motivasjons- og støttesamtaler

 • Utstrakt kontakt med samarbeidspartnere i kommunen, interkommunalt og i 2. linje tjenesten

 • Oppsøkende og utadrettet forebyggende virksomhet

 • Veiledning av annet kommunalt personell om rus-/psykisk helsearbeid

Vi søker deg som

 • Har arbeidsglede og humor, og evne til å bygge gode relasjoner

 • Er samarbeidsvillig, og evne til å jobbe tverrfaglig og målrettet

 • Er tydelig og tenker helhetlig, og har evne til å se muligheter og løsninger

 • Er omstillingsdyktig, fleksibel og profesjonell

 • Personlig egenhet vektlegges ved tilsetning

Vi tilbyr

 • Et godt faglig og tverrfaglig arbeidsmiljø

 • Mulighet til å kunne påvirke egen arbeidsdag, og utvikling av tjenesten

 • Muligheter for faglig og personlig utvikling

 • Lønn basert på gjeldene avtaleverk

Kontaktinformasjon

Kjell Rune Olsen, Kommunalsjef helse og omsorg, tlf. 907 46 227

Nina Foss Dalene, Avd. psykisk helse og rus tlf. 913 86 027

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist 29.03.17

 

Forsikringsordning