Ferievikarer omsorg og faste barnehagelærerstillinger

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Ferievikarer omsorg 2018

PLEIE OG OMSORG MARNARDAL TRENGER SOMMERVIKARER FRA OG MED UKE 25 TIL OG MED UKE 32 SOMMEREN 2018 I HABILITERINGSENEHTEN, OG MARNARDAL OMSORGSSENTER: ÅPEN OMSORG OG INSTITUSJON.

Vi søker etter:

Sykepleiere, sykepleierstudenter, vernepleiere, vernepleierstudenter, medisinstudenter, helsefagarbeider, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med relevant erfaring, og som har lyst til å jobbe med mennesker.

Lønn etter tariff. Egen avlønning for studenter.

Søkere må være fylt 18 år.

Felles for alle Enhetene er at en må regne med å jobbe annenhver helg i snitt. Søkere må binde seg til å jobbe minimum 4 uker.

I søknaden må det og spesifiseres ønsket stillingsstørrelse, periode du ønsker å jobbe, og om det er tidspunkt du ikke kan jobbe på. (Helger, uker som en vet ikke passer)

Åpen omsorg:

Åpen omsorg betjener brukere som trenger omsorgstjenester i eget hjem. Åpen omsorg har også ansvar for korttidsplasser på korttidsavdelingen samt bolig med heldøgns omsorgstjenester.

Det er en fordel hvis du har erfaring fra hjemmesykepleie eller lignende arbeid. Du må kunne jobbe selvstendig.

Vi trenger også assistenter til hjemmehjelpsoppdrag.
Søkere må ha sertifikat kl. B.

For å kunne utføre arbeid i åpen omsorg kreves det politiattest uten anmerkninger (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5.4). Denne vil bli etterspurt etter eventuell tilbud om ansettelse.

Institusjon:

Langtidsavdeling: Du skal arbeide aktivt med beboere som trenger omsorg og pleie og skape innhold i hverdagen sammen med kolleger. Vi trenger selvstendige personer som liker å jobbe med mennesker, og som kan jobbe målrettet.

Habiliteringsenheten:

Gir i hovedvekt tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming som bor i bolig. Vi trenger selvstendige personer som liker å jobbe med mennesker, og som kan jobbe målrettet. Søkere må ha sertifikat kl. B.

For å kunne arbeide i enheten kreves det at en kan levere politiattest uten anmerkninger. (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5.4) Denne vil bli etterspurt etter eventuell tilbud om ansettelse.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Åpen omsorg:

Helene Grimestad Hageland

38289406 /91703123

Institusjon:

Asborg Svindland

38289409/97166324

Habiliteringstjenesten

Ingrid Andersen

382 88650 / 915 93 679

Aktuelle søkere blir kontaktet.

Ansettelser skjer etter hvert som vi er ferdige med å planlegge ferieavviklingen.

Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Søkandsskjema finner du her

Søknadsfrist: 1.2. 2018

Barnehagelærere  2x 100% fast stilling

Skolene og barnehagene i Marnardal er i positiv utvikling og vi ønsker oss faglige dyktige ansatte som vil bidra aktivt i denne prosessen.

Bjelland og Laudal Oppvekstsenter består av 2 barnehager og 2 barneskoler. Det er ca 70 elever på Laudal skole og ca 25 barn i Laudal barnehage. Det er ca 40 elever på Bjelland skole, og ca 25 barn i Bjelland barnehage. Barna i skole og barnehage bruker iPad som et viktig læringsverktøy.

Bjelland og Laudal Oppvekstsenter, Bjelland barnehage

Det er fra d.d. ledig to 100 % faste stillinger som barnehagelærer.

For stillingene søkes det etter dyktige barnehagelærere som:

  • Har godkjent utdanning som barnehagelærer eller førskolelærer.
  • Er fleksibel, initiativrik og engasjert.
  • Kan motivere og veilede andre
  • Har evnen til å kommunisere med, og bygge gode relasjoner til barn og voksne.
  • Har gode samarbeidsevner
  • Deltar og kan lede det pedagogiske utviklingsarbeidet
  • Har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
  • Glad i å være ute uansett vær, og glad i å være sammen med barn.


Vi søker deg som har lyst til å jobbe i et kreativt miljø. Barnehagen vektlegger fleksibilitet, trygghet, stabilitet og raushet hos de voksne. Vi er opptatt av å imøtekomme og se det enkelte barn.

Barnehagen er hele tiden i utvikling, og i vårt utviklingsarbeid bruker vi kvalitetssikringsverktøyet Insight. Hovedfokuset vårt er voksenrollen, og vi jobber for å utvikle vår bevissthet omkring hvordan vi voksne kan øke kvaliteten i barnehagen.

For stillingene må det kunne fremlegges tilfredsstillende politiattest og egenerklæring vedr. tuberkulose før evt. tilsetting.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til :

Enhetsleder : Trine Ruud, tlf: 90081752,                                                   

Styrer Bjelland bhg: Marina Grimestad tlf: 99327501,

Elektronisk søkandsskjema finner du her

Søknadsfrist 01.02.18.

Forsikringsordning