Vedtak - Mindre endring av "Reguleringsplan for masseuttak Nome"

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Forvaltning, landbruk og miljøutvalg vedtok den 30.11.2015 endring av planbestemmelsene til "REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK NOME»

Planendringen går i hovedsak på utvidelse av masseuttakets levetid.

Se fullstendig kunngjøring og endringer i vedlagt kunngjøringsbrev og planbestemmelser.

Kunngjøringsbrev

Planbestemmelser

Forsikringsordning