Veg til Mjåland

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Kunngjøring om vedtatt detalsreguleringsplan "Veg til Mjåland", planid. 20105500D

Kommunestyret i Marnardal kommune har den 04.04.17 vedtatt detaljreguleringhsplan for "Vei til Mjåland"

Innbyggervarsling

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Marnardal kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles om hendelser via SMS.

Vi kan varsle på SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon.

Eiendomsskatteliste

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Eiendomsskatteliste for verk og bruk i Marnardal kommune legges ut til offentlig ettersyn på

servicekontoret i 3 uker fra 19.02.16.

Høring vedr. vegnavn for adressesystem i Marnardal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Høringsperioden for navnekomiteens forslag til vegnavn i Marnardal kommune er nå avsluttet. Det ble mottatt 36 uttalelser. Disse er samlet i to dokumenter – en kortfattet oversikt og en komplett samling av alle innspill. Disse finnes elektronisk via lenkene nedenfor. De vil også være tilgjengelige i papirutgave på Rådhuset.  

Høringen gjaldt navnsettingen og ikke parsellstrukturen. Det kom likevel en del synspunkter også på vegsystemet. Disse vil bli studert av Forvaltningsavdelingen (som er kommunens adressemyndighet) for å se om det kan være forhold som bør tas hensyn til.

Forsikringsordning