Innbyggervarsling

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Marnardal kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles om hendelser via SMS.

Vi kan varsle på SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon.

Eiendomsskatteliste

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Eiendomsskatteliste for verk og bruk i Marnardal kommune legges ut til offentlig ettersyn på

servicekontoret i 3 uker fra 19.02.16.

Høring vedr. vegnavn for adressesystem i Marnardal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Høringsperioden for navnekomiteens forslag til vegnavn i Marnardal kommune er nå avsluttet. Det ble mottatt 36 uttalelser. Disse er samlet i to dokumenter – en kortfattet oversikt og en komplett samling av alle innspill. Disse finnes elektronisk via lenkene nedenfor. De vil også være tilgjengelige i papirutgave på Rådhuset.  

Høringen gjaldt navnsettingen og ikke parsellstrukturen. Det kom likevel en del synspunkter også på vegsystemet. Disse vil bli studert av Forvaltningsavdelingen (som er kommunens adressemyndighet) for å se om det kan være forhold som bør tas hensyn til.

Nytt nasjonalt legevaktnummer

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117Fra 1. september 2015 blir 116117 landsdekkende legevaktnummer. Det betyr at uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet vil komme frem til nærmeste legevaktsentral når du ringer dette nummeret.

Forsikringsordning