Offentlig høring - Buehagen

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

OFFENTLIG HØRING AV DETALJREGULERING FOR BUEHAGEN, PLANID 201405600D

Forvaltning, Landbruk og Miljøutvalget (FLM) i Marnardal kommune vedtok den 28.11.2016 å legge ut DETALJREGULERING FOR BUEHAGEN til offentlig ettersyn i hht. §12-10 i plan og bygningsloven.

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 13.2.2017 til Marnardal kommune, 4534 Marnardal. Eventuelt som e-post til  Vennligst merk brev med ”Høringsuttalelse til DETALJREGULERING FOR BUEHAGEN, sak 2014/1337 ”.

Eventuelle spørsmål rettes Marnardal kommune v/ Håkon Heddeland, tlf. 38 28 90 00

Høringsbrev kan lastes opp pdf her. (8.18 MB)

Forsikringsordning