Kunngjøring om økt utslipp

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Det er søkt om en dobling av utslipp fra Heddeland renseanlegg.

FLM-utvalget og formannskapet i Marnardal kommune har behandlet søknaden, og begge utvalgene har gått inn for rådmannens forslag om å øke utslippet fra Heddeland renseanlegg fra 750 til 1500 personekvivalenter. Søknaden er nå lagt ut til offentlig ettersyn i fire uker. Klikk på lenken under for å laste ned og lese søknaden.

Bakgrunn for søknaden om utslippstillatelse bygger pä tidligere vedtak i kommunestyret om å overføre all kloakk fra Øyslebø til Heddeland renseanlegg. Til hele prosjektet er det bevilget 15,6 mill. Fremdriften for utbyggingstiltakene er delt i 3 prosjekter:

  • Ombygging og utvidelse av Heddeland renseanlegg
  • Bygging av overføringsledning mellom Øyslebø og Heddeland
  • Bygge om Øyslebø renseanlegg til pumpestasjon

 

Forsikringsordning