Høring - Kommunal forskrift

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Kommunestyret har behandlet forslag til kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjeneste. Forslaget legges ut på høring til 02.06.17.

  pdf Høringsforslag (222 KB)

 

Forsikringsordning