Nytt søknadssystem for Marnardal kulturskole

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Informasjon om nytt søknadsskjema og dataprogram. Søknadsfrist 15.mai.

NB! Alle som går på kulturskolen i dag beholder plassen sin, men må lage ny bruker i det som heter Speeadmin. 

Dersom du dessverre skal melde deg ut av kulturskolen gjør du det innen 15.mai til Haldis Hove.

Søknadsfrist 15.mai for nye elever. Dersom du til neste år ønsker å søke på tilbud som bare finnes i Mandal og Lindesnes, finner du disse også i Speedadmin.

Du går inn her

Følg stegene i vedlegget dersom du lurer på noe, dersom du ikke får det til, ta kontakt med meg på 48213756.

Elever og foreldre kan til enhver tid logge seg inn og finne informasjon om elevenes tilbud, oppdatere kontaktinformasjon osv.

  pdf (946 KB) pdf Søknadsveiledning (946 KB)

Forsikringsordning