Tegnekonkuranse kommunevåpen

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

pdf Plakat tegnekonkurranse (1.76 MB)

Hvordan bør kommunevåpenet til nye Lindesnes se ut?

Den nye kommunen trenger et kommunevåpen. Hvordan mener du at det bør se ut? Tegn ditt forslag og send det til oss innen 20. april.

Alle innbyggere i Lindesnes, Mandal og Marnardal inviteres til å delta i konkurransen om hvordan et nytt kommunevåpen kan se ut. Motivet bør bygge på lokal identitet og fellesskap, noe som binder dagens tre kommuner sammen.

Slik deltar du

Dette er kriteriene for konkurransen:

 1. Skriv ut en av malene du finner på www.nyelindesnes.no på A4-ark. Tegn ditt forslag med det motivet du mener bør symbolisere den nye kommunen.
 2.  
 3. På et eget ark skriver du en kort begrunnelse og beskrivelse. På dette arket skriver du også din kontaktinformasjon: navn, alder, e-postadresse, postadresse og telefonnummer.
 1. Forslag med beskrivelse og kontaktinformasjon kan leveres på rådhusene eller sendes til: Nye Lindesnes c/o Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal. Merk konvolutten «Kommunevåpen». NB! Forslag skal ikke sendes som e-post.

Regler

 • Motivet må være tydelig, enkelt og lett gjenkjennelig, og må representere den nye kommunen på en god måte.
 • Det bør kun være ett motiv som kan fungere både på avstand og i lite format.
 • Farger som kan brukes er sølv (hvitt) eller gull (gult), grønt, blått, rødt eller svart – ett metall og en farge.
 • Du kan levere så mange forslag du vil.
 • Konkurransen er rådgivende. Det er fellesnemnda for den nye kommunen som til slutt avgjør hva kommunevåpenet blir.

Utvelgelse og presentasjon

 • En jury, som består av prosjektgruppa for kommunevåpen og ordførerne i de tre kommunene, vil vurdere alle forslag. Ti likestilte vinnere blir premiert med kr.1.000,-.
 • Alle forslag kan bli utstilt og presentert for offentligheten.
 • Det kan bli aktuelt å få grafisk kompetanse til å tegne rent forslaget for videre vurdering.

Rettigheter

Juryen kan be om, eller foreta, tilpasninger og justeringer på de premierte forslagene. Juryen har alle rettigheter til alle innsendte forslag. Rettighetene til det valgte designet overdras i sin helhet til kommunen.

Har du spørsmål, kontakt kommunikasjonsrådgiver Malin Helen Jørgensen på telefon

913 83 773 eller epost

pdf Plakat (1.76 MB)

Forsikringsordning