Vis hensyn til hjorteviltet, hold hunden i bånd!

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Det begynner å bli mye snø, og hjorteviltet trekker gjerne til lavereliggende områder, og ofte ut på brøytede veier. Løse hunder kan fort komme til å jage dyrene som fra før er svekket på grunn av vinteren. I slike situasjoner har kommunene anledning til å innføre ekstraordinær båndtvang for hund. Marnardal og Audnedal kommuner har foreløpig valgt å ikke innføre slik båndtvang, men heller henstille alle hundeeiere om å være ekstra forsiktige med hundene nå om dagen.

 

Selv uten ekstraordinær båndtvang er lovverket svært strengt for å verne om viltet. Det er enhver hundeeiers plikt å holde kontroll over hunden slik at den ikke skader vilt. Lovverket er faktisk så strengt at en hund som volder vesentlig skade på hjortevilt kan avlives på stedet av hvem som helst (jfr. Hundeloven §14d). Vi ønsker selvsagt ikke at det går så langt, men det beskriver hvor alvorlig lovverket ser på at hjortevilt jages av hunder utenom ordinær jakt.

De fleste hundeeiere er ansvarsbevisste og passer godt på hunden nå om dagen. Noen kan likevel uten å tenke seg om slippe hunden i områder der de normalt ikke påtreffer hjortevilt. Vær da oppmerksom på at hjorteviltet nå kan dukke opp i nye områder på grunn av snømengdene, og ansvaret hviler på eieren.

Kommunen kjenner ikke til konkrete tilfeller der hund har skadet hjortevilt foreløpig, og håper det kan fortsette sånn.

Øyvind Jorstad
Skogbrukssjef Marnardal og Audnedal

Forsikringsordning