Borgerlig vielse i Marnardal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Fra 1.1.2018 kan innbyggere fra Marnardal kommune vies i kommunen.

Rutiner for borgerlig vielse er følgende:

Før bryllupet:

Brudeparet tar kontakt med servicekontoret på telefon 38289000 eller på epost , for å avtale dato for vielse

  1. Følgende personer kan vie: Helge Sandåker (ordfører), John Øyslebø (varaordfører), Kjell Rune Olsen (rådmann), Rune Bruskeland (kommunalsjef), Sonja Svardal (kommunalsjef)
  2. Minst en av brudefolkene må være folkeregistrert i Marnardal kommune
  3. Vielse skal som hovedregel gjennomføres på fredager innenfor ordinær arbeidstid i kommunestyresalen på rådhuset.

Brudeparet må fylle ut følgende skjema i god tid før vielsen (men maks 4 mnd før), skjemaene er også tilgjengelig elektronisk i app for Marnardal kommune

a. Egenerklæring (NB! vigslers navn må oppgis)

b. Forlovererklæring

c. Erklæring om skifte/anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse (hvis tidligere gift)

d. Oppholdstillatelse (hvis utenlandsk statsborger)

Eller klikk her:http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/

Skjemaene må sendes til lokalt skattekontor,

Skatt Sør

Postboks 2412

3104 Tønsberg

Skatteetaten sender prøvingsattest som viser at vilkårene er tilstede for ekteskap, attest er gyldig i 4 måneder.

Prøvingsattest sendes til Servicekontoret i Marnardal, vigslers navn og adresse må oppgis i egenerklæringen

På bryllupsdagen:

  1. Gyldig legitimasjon (pass, bankkort med bilde eller førerkort) må fremvises for vigsler på bryllupsdagen sammen med prøvingsattesten
  2. Brudeparet og vitner må signere på vigselsmelding
  3. Brudeparet får med seg bekreftet kopi av vigselsmelding som midlertidig vielsesattest

Forsikringsordning