Status Adresseprosjektet i Marnardal pr. 30. oktober 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

I løpet av oktober er ytterligere 10 veier adressert; Bjeddansveien, Eiksåveien, Skolandsveien, Krågemyrveien, Heddelandsveien, Heddeland Industriområde, Konsmoheiveien, Manflåveien, Finslandsvegen og Brelandsveien. Grunneiere har fått skriv om hvilket husnummer de er tildelt. Adressene vil gjelde fra og med 20. november.

 

Det gjenstår etter det 4 veier i Marnardal som ikke har fått adresse enda. Årsaken er uavklart navnesak hos Statens kartverk eller likt veinavn i Mandal eller Lindesnes. Navneprosessen pågår men tar normalt lang tid. Adressering forventes tidligst våren 2018. Dette gjelder for; Lindlandsveien/Leinelandsveien, Regevigmoen/Regeviksmonen, Solåsveien og Bjellandsvegen.

Veiskilt med navn og adressenummer blir satt opp. Vegvesenet har ansvar langs fylkesveier, men kommer dessverre ikke i gang med arbeidet før våren 2018. Kommunen skilter langs sine veier og starter arbeidet høsten 2017. Framdriften avhenger av kapasitet, snø og frost.

Forsikringsordning