Alle veiene i kommunen er nå åpnet

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Nå er alle veiene i Marnardal åpne for trafikk. Vi ber likevel om at alle er oppmerksom på at det vil foregå veiarbeid flere steder.

 

Status på veiene tirsdag 3.10 kl 06:00

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Følgende kommunale veier er fortsatt stengt:

  • Bjørnestøl i Klevelandslier
  • Homme og Høye-Finsådal
  • Homestadveien

Øvrige kommunale veier er kjørbare med små skader.

Følgende fylkesveier er stengt:

  • Lian og Skjævesland Fv 302
  • Fv 320 fra Spilling til Heddeland (fortsatt mye vann på Heddeland siden)
  • Fv 455 fra Mandal til Øyslebø er stengt i henhold til Statens vegvesen, og det er ca 30 cm vann over veien ved Stoveland og 20 ved Skauebroa. Men vi har gått melding om at flere personbiler har kjørt strekningen Marnardal-Mandal nå i morgentimene med personbil.

Så langt vi er informert er Fv 460 veien mellom Vigeland-Konsmo åpen , samt Fv 460 fra Konsmo-Laudal-Finsland-Greipstad/Brennåsen.

Se forøvrig Statens vegvesen og trafikkmeldinger for mer info. 

Informasjonsmøte om øvelseskjøring

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Statens vegvesen holder informasjonsmøte om øvelseskjøring for ungdommer og ledsagere på Byremo VGS 24. oktober.

Dersom du som 16-åring deltar på et av våre informasjonsmøter samt er ferdig med store deler av den obligatoriske opplæringen hos en trafikkskole til du fyller 17 år, blir du med i trekking om en Smartphone eller et nettbrett.

Vi ønsker ungdommer og foresatte velkommen tirsdag 24. oktober kl 18:00 på Byremo VGS!

Link til påmelding:

http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/kurs#/1/sok/

Status Flom i Marnardal kl 21:45

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

 

Ny prognose fra Agder Energi vedr vannstanden i elva

 

Prognosene viser nå at vannstanden i Mandalselva er på vei ned. Kommunen har beredskap gjennom natten, og er tilgjengelig på vakt telefon 945 21 270. Ved alvorlige hendelser som kan gå ut over liv og helse, ring nødetatene på 112.

 

Høgtun er åpen og bemannet gjennom natten.

 

Det er fortsatt store vannmasser i elva og områdene rundt, og folk bes utvise særdeles stor aktsomhet i disse områdene. Veiene er fortsatt stengt i store deler av kommunen. Denne varsomheten gjelder også i morgen tidlig.

 

Ny oppdatering angående status på veiene blir lagt ut på hjemmesiden og facebooksiden til kommunen i morgen tidlig.

 

 

Forsikringsordning