• Siste nyheter
  • Kunngjøringer
  • Høringer
  • Prosjekter
  • Kommuneplan

Felles landbruksforvaltning for Mandal,…

1. september 2014

Fra 1. august er landbrukskontorenes oppgaver samlet i Marnardal kommune.

Les mer...

TV-aksjonen 2014 - bli…

1. september 2014

TV-aksjonen 2014 - bli bøssebærer

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 19.10.14 kl. 16.00 – 18.00. Vi trenger bøssebærere!

Les mer...

Starter bilopphuggeri på Heddeland

29. august 2014

Jan Arild Andersen starter bilopphuggeri på Heddelansletta.

Les mer...

Kongens fortjenstmedalje til Odd…

29. august 2014

Odd Helge Kjellemo ble overrakt kongens fortjenstmedalje av ordfører Helge Sandåker for sin innsats i lokalsamfunnet.

Les mer...

Reguleringsplan Brendebakke boligfelt 2 vedtatt

ommunestyret i Marnardal kommune har i møte 16.06.2014 vedtatt DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRENDEBAKKE BOLIGFELT 2 ‐ PLANID. 201305200D

Kunngjøringsbrev, plankart og vedtekter kan sees her.

Reguleringsplan Heddeland hyttefelt vedtatt

Kommunestyret i Marnardal kommune har i møte 16.06.2014 vedtatt DETALJREGULERING FOR HYTTEFELT PÅ HEDDELAND, GNR. 84, BNR. 3, PLANID 201205100D

Kunngjøringsbrev, plankart og vedtekter kan sees her.

Reguleringsplan Kilsberget vedtatt

Kommunestyret i Marnardal kommune har i møte 16.06.2014 vedtatt detaljreguleringsplan for KILSBERGET PÅ LAUDAL.

Kunngjøringsbrev, plankart og vedtekter kan sees her.

Informasjonsmøte om reguleringsarbeid for Brendebakke

Det blir informasjonsmøte om reguleringsarbeid i Brendebakke 12. september kl 19.00 i kommunestyresalen.

Les mer …

Oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1

Det varsles oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1.

Les mer …

Reguleringsplan gang- og sykkelvei

Offentlig ettersyn - Fv. 455 Øyslebø–Heddeland; Gang- og sykkelveg og skredsikring på Øylid.

Les mer …

Vannprøver av privat drikkevannskilde

Brønneier har selv ansvar for ettersyn, vedlikehold og utbedring av private brønner etc. Dersom du ønsker å få undersøkt vannkvaliteten i brønnen kan du ta kontakt med et av analyselaboratoriene.

Les mer …

Vannprøvetaking Bjelland og Mjåvann

Her kan du finne resultater fra vannprøver fra vannverkene på Bjelland og Mjåvann.

Les mer …

Mulighetsstudie Bjelland

27-01-2014 Kommuneplan

I dette dokumentet kan du lese spennende forslag til hvordan Bjelland kan utvikles videre.

Les mer...

Kommuneplanprogram på høring

13-02-2013 Kommuneplan

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1. og 11-13. legges forslag til planprogram for kommuneplan 2014-2026 ut til offentlig ettersyn.

Les mer...

Nyttige nettsteder

hogtun-brevlogo

forbrukerrdet lovdata nav
helsenorge  bygdekino  nringshage  srlandsliv
ukmukm  altinn-logotype
Laudal, Bjelland og Øyslebø menigheter
 logo svr
weblogo fhi  frivilligsentralen marnardal  buenlogo
brnnysund