• Siste nyheter
  • Kunngjøringer
  • Høringer
  • Prosjekter
  • Kommuneplan

Ordførerens hjørne september 2014

12. september 2014

Vi har lagt bak oss kanskje den beste sommeren i manns minne. Nå er de fleste av oss tilbake i hverdagen og for meg som ordfører går jeg inn i et spen...

Les mer...

INTERN UTLYSNING - LEDIGE…

12. september 2014

Det er to ledige stillinger i Marnardal kommune. Stillingsutlysningen er intern.

Les mer...

Hvordan kan vi nyttiggjøre…

10. september 2014

Marnardal Frivilligsentral og Marnardal kommune har tatt utfordringen fra SeniorNett om å markere den nasjonale dagen om Digital deltakelse. Vi invit...

Les mer...

REGIONALE KULTURSTIPEND 2014

9. september 2014

REGIONALE KULTURSTIPEND 2014 Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesre...

Les mer...

Reguleringsplan Brendebakke boligfelt 2 vedtatt

ommunestyret i Marnardal kommune har i møte 16.06.2014 vedtatt DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRENDEBAKKE BOLIGFELT 2 ‐ PLANID. 201305200D

Kunngjøringsbrev, plankart og vedtekter kan sees her.

Reguleringsplan Heddeland hyttefelt vedtatt

Kommunestyret i Marnardal kommune har i møte 16.06.2014 vedtatt DETALJREGULERING FOR HYTTEFELT PÅ HEDDELAND, GNR. 84, BNR. 3, PLANID 201205100D

Kunngjøringsbrev, plankart og vedtekter kan sees her.

Reguleringsplan Kilsberget vedtatt

Kommunestyret i Marnardal kommune har i møte 16.06.2014 vedtatt detaljreguleringsplan for KILSBERGET PÅ LAUDAL.

Kunngjøringsbrev, plankart og vedtekter kan sees her.

Informasjonsmøte om reguleringsarbeid for Brendebakke

Det blir informasjonsmøte om reguleringsarbeid i Brendebakke 12. september kl 19.00 i kommunestyresalen.

Les mer …

Oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1

Det varsles oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1.

Les mer …

Reguleringsplan gang- og sykkelvei

Offentlig ettersyn - Fv. 455 Øyslebø–Heddeland; Gang- og sykkelveg og skredsikring på Øylid.

Les mer …

Vannprøver av privat drikkevannskilde

Brønneier har selv ansvar for ettersyn, vedlikehold og utbedring av private brønner etc. Dersom du ønsker å få undersøkt vannkvaliteten i brønnen kan du ta kontakt med et av analyselaboratoriene.

Les mer …

Vannprøvetaking Bjelland og Mjåvann

Her kan du finne resultater fra vannprøver fra vannverkene på Bjelland og Mjåvann.

Les mer …

Mulighetsstudie Bjelland

27-01-2014 Kommuneplan

I dette dokumentet kan du lese spennende forslag til hvordan Bjelland kan utvikles videre.

Les mer...

Kommuneplanprogram på høring

13-02-2013 Kommuneplan

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1. og 11-13. legges forslag til planprogram for kommuneplan 2014-2026 ut til offentlig ettersyn.

Les mer...

Nyttige nettsteder

hogtun-brevlogo

forbrukerrdet lovdata nav
helsenorge  bygdekino  nringshage  srlandsliv
ukmukm  altinn-logotype
Laudal, Bjelland og Øyslebø menigheter
 logo svr
weblogo fhi  frivilligsentralen marnardal  buenlogo
brnnysund