1. Siste nyheter
 2. Kunngjøringer
 3. Høringer
 4. Prosjekt
 5. Kommuneplan

Demenspris

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan hvert år dele ut en Demenspris i Vest-Agder. Prisen deles ut rundt Alzheimerdagen, den 21. september.  Vi trenger gode forslag på verdige nye kandidater til prisen for 2015 i Vest-Agder.   Oversikt over Demensprismottakere 2003 2014 Kriterier for tildeling av prisen og kontaktinformasjon finnes på: http://www.nasjonalforeningen.no/no/Fylkessider/Vest-Agder/Hva_skjer/

Les mer

Astri og Torkel Abelseths legat for eldr…

Vedtektene for Astri og Torkel Abelseths testamentariske gave viser at avkastningen skal brukes til beste for eldreomsorgen i Marnardal: « fortrinnsvis til inventar og utstyr i kommunens sykehjem, aldershjem og aldersboliger, eller til andre hjelpemidler og formål innen eldreomsorgen i kommunen til trivsel for de eldre». Midlene skal ikke brukes...

Les mer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSTILBUDENE I K…

Marnardal kommune eier og driver skolefritidstilbudene i kommunen. Vi har skolefritidstilbud ved Oppvekstsentrene på Øyslebø, Laudal og Bjelland.   Åpningstid/oppholdstid Normal åpningstid i SFO er fra 07.00 til 16.30. Minste oppholdstid er 10 timer i uka. Timene må bestilles fast. Der hvor SFO ikke er organisert sammen med barnehagen, må det være minimum 3 barn...

Les mer
 • Reguleringsplan ved Marnardal stasjon

  I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsendring for eiendommene nevnt i overskriften.

  Klikk på lenken under for å laste ned oppstartsmeldingen.

  icon Reguleringsplan ved Marnardal stasjon

  Frist for merknader er satt til 27. oktober. 

  Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

  Arkitektkontoret Arvid Svindland
  Fuglestveit, 4534 Marnardal
  Tlf 382 88157/ 91772635
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Marnardal kommune.

 • Reguleringsplan Brendebakke boligfelt 2 vedtatt

  ommunestyret i Marnardal kommune har i møte 16.06.2014 vedtatt DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRENDEBAKKE BOLIGFELT 2 ‐ PLANID. 201305200D

  Kunngjøringsbrev, plankart og vedtekter kan sees her.

 • Reguleringsplan Heddeland hyttefelt vedtatt

  Kommunestyret i Marnardal kommune har i møte 16.06.2014 vedtatt DETALJREGULERING FOR HYTTEFELT PÅ HEDDELAND, GNR. 84, BNR. 3, PLANID 201205100D

  Kunngjøringsbrev, plankart og vedtekter kan sees her.

 • Melding om oppstart av kommunedelplan – Kulturminneplan for Marnardal Kommune

  Høring for planprogram til kulturminneplan:

  Marnardal kommune har med støtte fra fylkeskommunen fått mulighet til å sette fokus på kulturminner og museumsdrift. Det er derfor ønskelig at det i denne perioden utarbeides en kommunedelplan for kulturminner.

  «Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.» - Riksantikvaren

  I henhold til Plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

  Planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn og sendes på høring i perioden 06. februar 2015 til 20. mars 2015.

  Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig innen 20. mars 2015 til:

  Marnardal kommune v/ Museumsrådgiver

  Rådhuset

  4534 Marnardal

  eller

  E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Merk tilbakemeldinger: Innspill planprogram - Kulturminneplan

  Telefon: 38 28 90 00

  Høringsutkast Planprogram Kulturminneplan

 • Informasjonsmøte om reguleringsarbeid for Brendebakke

  Det blir informasjonsmøte om reguleringsarbeid i Brendebakke 12. september kl 19.00 i kommunestyresalen.

  Les mer …
 • Oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1

  Det varsles oppstart av detaljregulering, Brendebakke felt 1.

  Les mer …

Vannprøver av privat drikkevannskilde

Brønneier har selv ansvar for ettersyn, vedlikehold og utbedring av private brønner etc. Dersom du ønsker å få undersøkt vannkvaliteten i brønnen kan du ta kontakt med et av analyselaboratoriene.

Les mer …

Vannprøvetaking Bjelland og Mjåvann

Her kan du finne resultater fra vannprøver fra vannverkene på Bjelland og Mjåvann.

Les mer …